Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginė analizė: sporto klubų tinklas "Impuls"

  PowerPoint pristatymas. Sporto klubų tinklo "Impuls" strateginė analizė. Ekonominė veikla – Sporto veikla (sporto mokyklų ir klubų veikla). Veikla. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencija. Demografiniai pokyčiai. Verslo portfelis. Atitikimas tobulos konkurencijos rinkai. Atitikimas monopolinės konkurencijos rinkai. Koncentracijos procesas. SSGG analizės kriterijų suvestinė.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-05-08
 • Strateginės veiklos analizė: telekomunikacijų bendrovė UAB "Omnitel"

  Įvadas. Apie UAB "Omnitel". Produktai ir paslaugos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos dydis ir veiklos mastas. UAB "Omnitel" stiprios ir silpnos pusės. Vizija, misija, tikslai. Korporacijos strategija. Konkurencinis pranašumas. "Omnitel" SSGG analizė. "Omnitel" makro aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Aplinkos apsauga. Konkurencinė aplinka. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. "TELE2". "BITĖ GSM". Potencialūs konkurentai. "Omnitel" klientai. Klientų grupės. Tiekėjai. Prekės ar paslaugos pakaitalai. VoIP. Fiksuotas telefono ryšys. Galimi UAB "Omnitel" veiklos scenarijai 2010 metams. Pesimistinis scenarijus. Optimistinis scenarijus. Labiausiai tikėtinas scenarijus. UAB "Omnitel" išorinių veiksnių galimybės ir pavojai. Strateginių alternatyvų parinkimas. Galimos strateginės alternatyvos. Rinkos plėtra – nauji vartojimo atvejai. Rinkos dalies padidinimas – konkurento nupirkimas dalinės paslaugos atžvilgiu. Pozicijos apsaugojimas – pozicijos išlaikymas. Produktyvumo didinimas – efektyvesni kapitalo įdėjimai. Siūloma strateginė alternatyva ir tikslai. Pirmojo lygio rodiklių sąvadas. Strateginis žemėlapis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-02-04
 • Strateginio valdymo analizė: didmeninė prekyba elektronikos produktais UAB "Vijurkas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kompanijos strateginio valdymo svarbą ir išanalizuoti UAB "Vijurkas" strateginio vystymo galimybes. Informacinių šaltinių apžvalga. Strateginis valdymas kompanijoje ir koncepcijų analizė. Kompanijos strateginės valdymo analizės procesas. Kompanijos veiklą įtakojantys veiksniai ir taikomos strategijos. Strateginio valdymo proceso struktūra. Darbo metodai ir priemonės. UAB "Vijurkas" veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "Vijurkas" strateginio valdymo analizė. UAB "Vijurkas" strateginio proceso struktūra. UAB "Vijurkas" veiklą įtakojantys veiksniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-05-15
 • Strateginio vystymo planas: UAB "Kvapų magija"

  Strateginio vystymo planas (strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, strateginės alternatyvos). Įvadas. Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Makroaplinkos analizė. SSGG analizė. Organizacijos strateginė analizė. "Kvapų magija" SSGG analizė. Organizacijos strateginio vystymosi krypties parinkimas. Vizija, misija, tikslai. Strateginiai tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi tikslų įgyvendinimas. Produkto portfelio matrica. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-07
 • Strateginis planas: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. AB "Dvarčionių keramika" veiklos aprašymas. AB "Dvarčionių keramika" esamos situacijos analizė. Makroaplinkos veiksniai ir jų poveikis tiriamosios įmonės veiklai. AB "Dvarčionių keramika" mikroaplinkos analizė. AB "Dvarčionių keramika" vidinių veiksnių analizė. SWOT analizė. AB "Dvarčionių keramika" vizija, misija ir tikslai. AB "Dvarčionių keramika" strateginiai tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-04-23
 • Strateginis planas: AB "Elektromarkt"

  Įvadas. Tikslas: išanalizavus metodologinius strateginio plano principus parengti įmonės "Elektromarkt" strateginį planą nuo 2008 m. iki 2010 m. Strateginio plano teoriniai principai. Įmonės misija, vizija, tikslai. SWOT analizė. Vidinės aplinkos faktorių analizė. Vidinės aplinkos faktoriai. Išorinės aplinkos analizė. BCG matrica. Konkurencinės aplinkos tyrimas ir jos realizavimas. Pasirinktų strateginių alternatyvų įgyvendinimo planai. AB "Elektromarkt" strateginis planas 2008-2010m. Įmonės pristatymas. AB "Elektromarkt" misija, vizija, tikslai. Organizacijos struktūra. AB "Elektromarkt" SWOT analizė. AB "Elektromarkt" vidinės aplinkos analizė. AB "Elektromarkt" išorinės aplinkos analizė. Konkurencinės aplinkos ir parduodamos produkcijos analizė pagal BCG matricą. Projekto sąvadas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Įmonių aprašymai, referatas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Strateginis planas: jaunimo organizacija "Jauna Lietuva"

  Įvadas. Jaunimo organizacija "Jauna Lietuva" ir jos misija. Situacijos analizė. Vizija ir tikslai. Prioritetai. Veiksmų planas. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-18
 • Strateginis planas: UAB "Vilkė"

  Mėsos perdirbimo įmonės UAB "VILKĖ" strateginis planas. Misija. Bendrieji tikslai ir uždaviniai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SWOT analizės matrica. Verslo vieneto patrauklumas. Verslo vieneto konkurencinis statusas. Strategijos pasirinkimas pagal "General Electric" matricą. Strategijos pasirinkimas pagal "Bostono KG" matricą.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-08-04
 • Strateginis planavimas: "Federal Express"

  Įvadas. Strategija. Planavimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Pagrindiniai planavimo komponentai. Strateginis planavimas. Kas yra strateginis planavimas. Strateginio planavimo požiūris. Strateginio valdymo atsiradimas. Strateginio planavimo grupės sudarymas. Strateginio planavimo procesas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Strateginio planavimo kliuviniai. Strateginio planavimo analizė: "Federal Express" kompanijoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Strateginis planavimas: Lietuvos ir JAV kapitalo viešbučiai UAB "Centrum"

  Įvadas. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) UAB "Centrum" viešbučių tinklo strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Viešbučio aplinkos įvertinimas, tyrimas ir analizė. Organizacijos valdymo tyrimas. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas, valdymas ir kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-27
 • Strateginis planavimas: UAB "Aukso deivė"

  Įvadas. Santrauka. Summary. UAB "Aukso deivė" apibūdinimas. UAB "Aukso deivė" strateginis planas 2003 - 2007 metams. Strateginio planavimo svarba įmonėje UAB "Aukso deivė". Strateginio planavimo proceso kūrimas UAB "Aukso deivė". UAB "Aukso deivė" misija, tikslai, uždaviniai. UAB "Aukso deivė" SWOT analizė. SWOT analizės strateginiai siūlymai. UAB "Aukso deivė" strateginių alternatyvų analizė ir strategijų parinkimo etapas. UAB "Aukso deivė" verslo vienetų esminio vystymo greičio strategijų nustatymas BOSTONO KG metodu. Verslo vienetų vystymo strategijų nustatymas pagal "GENERAL ELECTRIC" metodą. UAB "Aukso deivė" atskirų veiklos sričių strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-23
 • Strateginis planavimas: UAB "Elsis PRO"

  Įvadas. UAB "Elsis PRO" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginio planavimo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo sąvoka, reikšmė ir procesas. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Strateginio palanavimo pritaikymas UAB "Elsis PRO". UAB "Elsis PRO" vizija, misija, tikslai. UAB "Elsis PRO" išorinės aplinkos analizė. UAB "Elsis PRO" vidinės aplinkos analizė. UAB "Elsis PRO" SWOT(SSGG) analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminai ir sąvokos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-21
 • Strateginis valdymas: medienos didmeninė prekyba UAB "Liforė"

  Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija.Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica. Išorinė aplinkos analizė. PEST analizė. PEST analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Matrica. Vidinės aplinkos analizė. Vidinių veiksniu vertinimo matrica. SSGG (SWOT) analize. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-06-15
 • Strateginis valdymas: UAB "Baltasis pyragas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "Baltasis pyragas" strateginį auditą. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SWOT (SSGG) analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-15
 • Strateginis valdymas: vaikų pramogų centras "Mauglis"

  Įvadas. Vaikų pramogų centro "Mauglis" stiprybės ir silpnybės. Vaikų pramogų centro "Mauglis" galimybės ir grėsmės. Vaikų pramogų centro "Mauglis" vizija. Vaikų pramogų centro "Mauglis" misija. Vaikų pramogų centro "Mauglis" strateginiai tikslai. Vaikų pramogų centro "Mauglis" pagrindinės strateginės alternatyvos.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Strateginių planų įvertinimas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Darbo tikslas: remiantis literatūra ir įvairiais šaltiniais išanalizuoti AB "Utenos trikotažo" strateginio valdymo procesą. Įvertinti tobulinimo galimybes. 3 Pagrindinės sąvokos. Strateginiai valdymo sprendimai. Strateginių valdymo sprendimų samprata. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Plėtros ir vystymo kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-27
 • Sveikatos priežiūros valstybinio valdymo decentralizacija

  Įvadas. Decentralizacijos koncepcija, jos tikslai, decentralizavimo tipai. Decentralizacijos koncepcija. Decentralizacijos tikslai. Decentralizacijos problemos. Alternatyvūs sveikatos priežiūros valdymo decentralizacijos modeliai, jų reikšmė sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Sveikatos priežiūros valdymo būklė ir reforma Lietuvoje. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymas, valdymo institucijos ir jų funkcijos. Sveikatos draudimas. Ligonių kasos. Sveikatos draudimo informacinė duomenų bazė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-08
 • SWOT analizė: laisvalaikio ir pramogų centras "Oazė"

  PowerPoint pristatymas. Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės. Galimybės.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-04-04
 • Šilumos gamyba ir tiekimas: AB "Šiaulių energija"

  Įvadas. Teorinis namų darbo pagrindas. AB "Šiaulių energijos" vadybos funkcijų komplekso apibūdinimas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-10
 • Taros ir pakuotės klasifikavimas mažmeninės prekybos įmonėje "Pliusas"

  Įvadas. Parduotuvės "Pliusas" charakteristika. Prekių taros ir pakuotės apibrėžimas. Pakuotės funkcijos. Pakuotės ir taros klasifikavimas pagal įvairius požymius. Pakavimo medžiagos. Pakuotės elementai. Fizinės savybės. Paskirtis. Naudojimo apyvartoje trukmė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-06-01
Puslapyje rodyti po