Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė: techninių šepečių gamyba ir medienos gaminiai UAB "Regplasta"

  Abstract. Įvadas. Įmonės charakteristika: įmonės veikla, pagrindiniai tikslai. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos įvertinimas. Išorinės UAB "Regplasta" aplinkos analizė. Vidinės UAB "Regplasta" aplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-30
 • Įmonės analizė: turizmo ir sporto klubas UAB "Guliverio kelionės"

  Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam asmeniui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Darbo vietos reklama. Paieškos šaltinių parinkimas. Reikalaujamų dokumentų sąrašas. Atrankos vykdymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-07-11
 • Įmonės apyvartinių lėšų valdymo politika: UAB "Ekrano" ekspedicija

  Įvadas. UAB "Ekrano" ekspedicija veiklos charakteristika. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų valdymo strategija. UAB "Ekrano" ekspedicija finansinė būklė. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų struktūra. UAB "Ekrano" ekspedicija apyvartinių lėšų valdymo strategijos formavimas. Kasdieninėms reikmėms naudojamų lėšų valdymo strategija. Investicijos į vertybiniu popierius. Apyvartinių lėšų valdymo strategijų palyginimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-30
 • Įmonės aplinkos ir tikslų analizė: VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazija

  Įvadas. Organizacijos aplinkos ir tikslų teoriniai aspektai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Tikslų svarba organizacijos veiklai. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos aplinkos ir tikslų analizė. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazija. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos išorinė aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos vidinė aplinka. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos tikslai. VšĮ Klaipėdos "Vytauto Didžiojo" gimnazijos strateginis planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonės aplinkos veiklos analizė: AB "Linas"

  Apie įmonę. Įmonės veikla. Vieta rinkoje. Trumpa apžvalga. Įmonės valdymas. Bendrovės valdyba. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Balanso analizės grafinis atvaizdavimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2011-05-15
 • Įmonės aprašymas: nekilnojamo turto agentūra "Domus Optima"

  Nekilnojamo turto agentūros veiklos "Domus Optima" aprašymas. Nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" veiklos charakteristika. Nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" atliekamų darbų ir funkcijų detalizavimas bendrųjų vadybos funkcijų aspektu. Organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Pagrindiniai nekilnojamo turto agentūros "Domus Optima" padaliniai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Pareigybių/darbo vietų pasirinkimas darbo analizei. Pasirinktų pareigybių/darbo vietų analizė. Suformuluoti reikalavimai pareigybių–darbo vietų užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas. Vertinimo kriterijaus pakopų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių/darbo vietų vertinimas. Bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms sudarymas. Konkrečių darbo vietų reklamos pavyzdžiai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-08
 • Įmonės aprašymas: prekyba kailiais AB "Vilniaus kailiai"

  Įvadas. Įmonė "Vilniaus kailiai". Įmonė šiandien. Apranga. Galanterija. Išdirbimas. Partneriai. Kailiai. Kailiai šiandien. Kailių spalvų tendencijos. Vietinės žaliavos supirkimas. Oda. Odos istorija. Odos spalvų tendencijos. Kodėl verta pirkti odą. Tolimesnio sprendimo kryptys. "Vilniaus kailių" apyvartos padidinimas beveik ketvirtadaliu. "Vilniaus kailių" prekybos tinklo plėtimas. "Vilniaus kailių" įvaizdžio keitimas. "Vilniaus kailių" orientavimasis į odos dirbinius. Informacija apie "Vilniaus kailius" – internete. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-09-21
 • Įmonės aprašymas: restoranas IĮ "Svirtis"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Organizacijos kultūra.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-22
 • Įmonės charakteristikos ir veiklos analizė: UAB "Židiniai"

  Inžinerinės ekonomikos kursinis projektas. Įvadas. Darbo tikslas – remiantis finansinės analizės metodais įvertinti UAB "Židiniai" investicinio projekto ekonominį efektyvumą, taip pat riziką susijusią su investicijų projekto įgyvendinimu. Įmonės charakteristikos ir veiklos analizė. Investicinis projektas. Palūkanų skaičiavimas. Rizikos įvertinimas. Ekonominis įvertinimas. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės normos. Būsimosios vertės metodas. Pelningumo indeksas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Projekto balansas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-12-22
 • Įmonės darbo organizavimo analizė: turizmo įmonė UAB "7 mylios"

  Įvadas. UAB "7 mylios" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo esmė ir principai. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso valdymas. Planavimo barjerai. Organizavimas. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizavimo tikslai ir objektas. Organizavimo dalys. Darbo pasidalijimas. Struktūrinių grandžių formavimas. Hierarchija. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Kontrolės sistema įmonėje. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Įmonės "7 mylios" veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-02-10
 • Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo organizavimas: siuvimo įmonė UAB "Kompata"

  Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai pagrindai. Apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo apmokėjimo forma. Laikinė darbo apmokėjimo forma. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos analizė ir gerinimo galimybės. Įmonės charakteristika ir veiklos apibūdinimas. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų apmokėjimo tvarka. UAB "Kompata" įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos gerinimo galimybės. Išvados. Išnašos. Santrauka.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-06
 • Įmonės darbuotojų požiūris į visuotinės kokybės vadybą: UAB "Buteka"

  Visuotinės kokybės vadybos esmė: Visuotinės kokybės koncepcija, Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos skirtumai. Visuotinės kokybės vadybos diegimas organizacijoje: Visuotinės kokybės vadyba i organizacijos strateginė plėtra, Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai, Darbuotojų įgaliojimai. Įgaliojimų svarba, Darbuotojų įgaliojimų lygiai, Atsakomybė už asmeninę veiklą, Komandinio darbo organizavimas, Komandinio darbo nauda. Darbų įvertinimas visuotinės kokybės vadyboje: Darbo normavimas visuotinės kokybės vadyboje, Darbo sunkumo įtaka darbo kokybei. Praktinė dalis: UAB "Buteka" darbuotojų požiūris į visuotinės kokybės vadybą. Tyrimas: Įmonės UAB "Buteka" istorija ir tikslai, Tyrimas, Tyrimo eiga, Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas schemomis ir grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-05-16
 • Įmonės ekonominė analizė: UAB "Savas namas"

  Santrauka. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius. Finansinių koeficientų grupavimas. Kapitalo struktūrą apibūdinantys rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo koeficientai. UAB "Savas namas" finansinės veiklos įvertinimas. Horizontali analizė. Vertikalioji analizė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Kapitalo struktūrą apibūdinančių rodiklių analizė. Pelną apibūdinantys rodikliai. Mokumo (likvidumo) analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Turto pelningumo įvertinimas. Turto pelningumo analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-15
 • Įmonės ekonominė veikla: raugintų kopūstų gamyba "Vido kopūstai"

  Įvadas. Ekonominiai įmonės tikslai. Ekonominiai tikslai. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybos procesas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės pelningumas. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Transporto ūkio organizavimas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Pardavimų planavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-05-09
 • Įmonės ekonominis vertinimas: "Ūkio bankas"

  Finansų institucijų ekonomikos kursinis darbas. Santrauka. Summary. Įvadas. Išplėstinė Ūkio banko charakteristika. 2000-2005 m. Ūkio banko ekonominės aplinkos pasikeitimai. Kapitalas. Turtas. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Pajamos. 2006 m. Ūkio banko ekonominės aplinkos pasikeitimai ir prognozės. Turtas. Pelnas. Pajamos. Indėliai ir paskolos. Akcininkų nuosavybė. Prognozės. Silpnųjų ir stipriųjų Ūkio banko pusių identifikavimas. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Komisiniai mokesčiai. Investiciniai fondai. Kitos pajamos. Ūkio banko finansinių veiksnių kitimo prognozės. Komisiniai mokesčiai. Indėliai. Paskolos. Prekybos finansavimas. Investiciniai fondai. Ūkio banko finansinių rodiklių prognozės. Banko veiklos efektyvumo analizė. Kredito rizikos analizė. Kredito kokybės analizė. Likvidumo analizė. Uždarbio iš palūkanų analizė. Kapitalo rizika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-17
 • Įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas: UAB "Šiaurės medis"

  Įvadas. Analitinė dalis. Gamybos apimtis. Medžiagų poreikis. Metinė medžiagų pirkimo apimtis. Medžiagų atsargos.Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai. Darbo išlaidos. Tiesioginės gamybos išlaidos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis. Įmonės netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinė savikaina. Pardavimo savikaina ir pajamos. Veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Vidutinė metinė turto vertė. Turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-10-17
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus vingis"

  AB "Vilniaus vingis" pristatymas. AB "Vilniaus vingis" finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ūkinės veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai (skolų valdymo). Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Pagrindiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-04-25
 • Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga"

  APB "Apranga" duomenys. Pelno (nuostolio) ataskaita. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB "Apranga" veiklos prognozė. Vidutinė kapitalo kaina ir įmonės vertė. Santykiniai prognoziniai rodikliai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės gamybos analizė: AB "Baltijos laivų statykla"

  Įvadas. AB "Baltijos laivų statykla" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Gamybos valdymo analizė. Gamybos proceso planavimas. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso valdymas. Produkcijos kokybės vadyba. AB "Baltijos laivų statykla" gamybos valdymo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso planavimo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso organizavimo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos gamybos proceso valdymo analizė. AB "Baltijos" laivų statyklos produkcijos kokybės analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės gamybos kaštų ekonominis įvertinimas: UAB "Žvaigždžių lietus"

  Įvadas. Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštų grupavimas. Gamybos kaštai. Pradiniai kaštai. Gamybos kaštų klasifikavimas pagal laikotarpius. Gamybos kaštų laikotarpiai. Trumpasis laikotarpis. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpalaikiai kaštai. Ilgasis laikotarpis. Ilgojo laikotarpio gamybos funkcija. Ilgalaikiai kaštai. Labai ilgas laikotarpis. Gamybos kaštų rūšys. Pastovieji, kintamieji, bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Saldainių įmonės "Žvaigždžių lietus" gamybos kaštai. Saldainių įmonės "Žvaigždžių lietus" veiklos kaštų apskaičiavimas. Bendrovės struktūra. Įmonės gamybos kaštų skaičiavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-30
Puslapyje rodyti po