Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės valdymo struktūra ir administracijos darbo pasidalijimas: UAB "Kretingos šeimos medicinos centras"

  Darbas pavadinimu "Įmonės UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" valdymo struktūra ir administracijos darbo pasidalijimas". Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) "Kretingos šeimos medicinos centro" veiklos tyrimo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos struktūros samprata ir valdymo lygiai. Organizacijų valdymo struktūros (OVS). OVS struktūriniai dydžiai ir jų įvairovė. Darbo pasidalijimas. Vertikalusis ir horizontalusis darbo paskirstymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo analizė. Organizacijos valdymo struktūros analizė. Organizacijos valdymo principų analizė. Įmonės vertikalusis ir horizontalusis darbo paskirstymas. Įmonės centralizacija ir decentralizacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-09
 • Įmonės veiklos analizė duonos kepykla UAB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti "Vilniaus duona" veiklą bei jos perspektyvas. UAB "Vilniaus duona" veiklos analizė. UAB "Vilniaus duona" rinkos analizė. Rinka, kurioje veikia įmonė. UAB "Vilniaus duona" vartotojų analizė. Duonos gaminių ir "Vilniaus duonos" vartojimo tendencijos Lietuvoje. Duonos ir jos gaminių vartotojų sprendimų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Įmonėje naudojamos strategijos. "Vilniaus duona" vartotojų tyrimo metodikos. Pagrindimas. Apklausa. Anketa ir jos rezultatai. Išplėstinis vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis. UAB "Vilniaus duona" konkurentų analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-28
 • Įmonės veiklos analizė ir plėtra: UAB "Elektros tinklų statyba"

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba(paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno ataskaita. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-01-09
 • Įmonės veiklos analizė: AB "Elektros tinklų statyba"

  Įvadas. Įmonės AB "Elektro tinklų statyba" veiklos charakteristika. Ekonominės veiklos sritis. Įsteigimo tikslai. Veiklos uždaviniai. AB "Elektro tinklų statyba" teikiama produkcija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas. AB "Elektro tinklų statyba" planavimas. AB "Elektro tinklų statyba" organizavimas. AB "Elektro tinklų statyba" skatinimas. AB "Elektro tinklų statyba" kontrolė. Atliekamas darbas. Reikalingas personalas. AB "Elektro tinklų statyba" organizacinė struktūra. Įmonės ūkio poreikio nustatymas. Patalpų poreikis. Baldų poreikis. Įrangos poreikis. Įmonės ūkio eksploatavimo ir priežiūros sprendimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-11
 • Imonės veiklos analizė: automobilių dalių prekyba UAB "Eoltas"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti UAB "Eoltas" finansinę būklę bei išanalizuoti galimybes įgyvendinti įmonės strateginius veiklos plėtros tikslus. UAB "Eoltas" veiklos pristatymas. UAB "Eoltas" finansinių ataskaitų analizė. UAB "Eoltas" santykinių rodiklių analizė. UAB "Eoltas" veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. UAB "Eoltas" rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika. Išvados. Priedai (9 psl.). Darbas iliustruotas grafikais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-02-19
 • Įmonės veiklos analizė: buhalterinės paslaugos UAB "Dvigubas įrašas"

  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Pajamų ir sąnaudų struktūra. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-30
 • Įmonės veiklos analizė: centrinio šildymo katilų gamyba UAB "Kaitra"

  Įvadas. Įmonės strategija. Kainos ir savikainos analizė. Įmonės pajėgumas ir darbininkų skaičius. Finansinių rezultatų analizė. Balanso suvestinės analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-26
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga"

  APB "Apranga" veikla. Įmonės finansinės ataskaitos. Įmonės finansinių atskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės aplinkos, rizikos ir bankroto įvertinimas. Bendras įmonės būklės vertinimas ir tobulinimo galimybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-21
 • Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas APB "Apranga" (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai.Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas). Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Priedai (6).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-04-20
 • Įmonės veiklos analizė: interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų įmonė AB "Teo lt"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti įmonės veiklos rezultatus bei juos įtakojančius veiksnius. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė vertikali pelno(nuostolio) analizė. AB "Teo lt" finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-10-28
 • Įmonės veiklos analizė: langų, durų, žaliuzių, pertvarų gamyba ir prekyba UAB "Langai"

  Misija ir tikslai. SWOT analizė. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominės aplinkos įvertinimas. Politinės teisinės aplinkos įvertinimas. Konkurencinės aplinkos įvertinimas. Marketingo veiklos aspektas. Vidinės aplinkos analizė. Finansinės veiklos aspektai. Personalo ir organizacinis aspektas. SWOT analizės strateginiai siūlymai. UAB "Langai" verslo vienetų strategijų nustatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Įmonės veiklos analizė: maisto papildai sportininkams UAB "Sportkoop"

  Įvadas. Industrijos analizė. Kas tai yra maisto papildai. Maisto papildai sportininkams. Ateities tendencijos. Tiesioginių konkurentų apžvalga. Įmonės veiklos analizė. Valdymo struktūra. Rezultatyvumas. Pelningumas, metinė apyvarta. Kokybės rodikliai. Marketingas. Investiciniai projektai, naujovių diegimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-02-23
 • Įmonės veiklos analizė: prekyba drabužiais

  Santrauka. Įvadas. Įmonės "x" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Strateginio planavimo teorijos analizė. Vidaus ir išorės veiksnių analizė. Išorės veiksniai. Vidaus veiksniai. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. SSGG analizėje dominuojantys veiksniai. Konkurencijos alternatyvos. Įmonės požiūris į dabartį ir ateiti, siekiai. Įmonės "x" SSGG analizė ir alternatyvų įvertinimas, vizija, misija ir tikslai. Išorinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Rinka ir konkurentai. Vidinių aplinkos veiksnių įvertinimas. Įmonės "X" plėtros ir vystymo konkurencinėje rinkoje alternatyvų įvertinimas. Investavimo privalumai ir galima rizika. Įmonės "X" plėtros strateginių alternatyvų analizė Bostono CG metodu. Įmonės vizija, misija, tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-06-27
 • Įmonės veiklos analizė: siuvimo reikmenų prekyba UAB "Gebenė"

  Įvadas. Įmonės užsienio ekonominės veiklos tikslų formulavimas. Situacijos analizė. Potencialių UAB "Gebenė" eksporto šalių požymių interpretacija. Tarptautinio marketingo strategijos formavimas. Užsienio rinkų parinkimas. Užsienio rinkų segmentavimas. Įėjimo į užsienio rinkas būdų parinkimas. Tarptautinio marketingo komplekso sprendimai. Prekės politika. Kainos politika. Paskirstymo politika. Rėmimo strategija. Tarptautinio marketingo veiksmų programa.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-01-16
 • Įmonės veiklos analizė: statybos darbai UAB "Predita"

  Įvadas. UAB "Predita" pristatymas. UAB "Predita" organizacinės valdymo struktūros privalumai ir trūkumai. Uždarosios akcinės bendrovės "Predita" bendrovės akcininkų susirinkimo protokolas. UAB "Predita" įstatai. Vidinės aplinkos analizė. Konkurencinė aplinka. Vartotojai. Išorinės aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Reklaminis skelbimas dėl darbo. Komercinis pasiūlymas. Vadovavimo darbuotojams analizė. Įmonės kultūros apibūdinimas. Įmonės vadovavimo stilius ir konfliktų sprendimai. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Įmonės veiklos biudžeto analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-09-04
 • Įmonės veiklos analizė: telekomunikacijos UAB "TELE2"

  Įvadas. UAB "TELE2" veiklos analizė. Analizuojamos įmonės veiklos ypatumai. Aplinkos analizė. Įmonės tikslinė rinka. Marketingo tyrimas UAB "TELE2". Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (anketa).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-12
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Radisson SAS"

  Įvadas. Viešbučio "Radisson SAS" Klaipėda veiklos organizavimo procesų valdymo metodologinė dalis. Valdymo organizacinė struktūra. Personalo organizavimas. Darbų paskirstymas ir derinimas. Darbuotojų darbo įvertinimas ir skatinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-08-01
 • Įmonės veiklos aprašymas: UAB "Alaista"

  Įvadas. Įmonės rekvizitai. Įmonės veiklos analizė. Įmonės aprašymas. Gamybinės patalpos. Aplinkos analizė. Darbo teisė. Makro ekonomika. Marketingas. Vartotojai. Konkurentai. Kainos nustatymas. Produkto analizė. Žaliavų apskaičiavimas. Žaliavos. Konditerijos gaminių asortimentas. "Bočių" duona. Receptūra. Technologinė schema. Reklama. Rizikos analizė. Mikro aplinka. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Makro aplinka. Konkurentų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-10
 • Įmonės veiklos detalės. Produkcijos pelningumas: UAB "Metalo dirbiniai"

  Kursinio darbo tikslas – pagrįsti planuojamos gaminti produkcijos pelningumą, aptarti įmonės veiklos detales, išsiaiškinti, ar UAB "Metalo dirbiniai" išvengs neigiamų pasekmių ir svarbiausia, ar ji gaus norimą pelną. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Atskirų gaminių gamybos mastas (atsižvelgiant į nebaigtus gaminti gaminius). Reikalingas įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės veiklos sąnaudos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2005-11-23
 • Įmonės veiklos ypatumai Lietuvoje: UAB "Investicijų ir verslo garantijos"

  Įmonės ekonomikos rašto darbas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Invegos teikiamos paslaugos ir partneriai. Invegos garantija verslininkams. Dalinis paskolų palūkanų kompensavimas. Mikrokreditų teikimas. Kita Invegos veikla. Invega partneriai Lietuvoje. Rizikos valdymas Invegoje. Valstybės neremtinos veiklos rūšys. Invegos 2002-2006 metų veiklos analizė. Suteiktų INVEGA garantijų dinamika nuo jos gyvavimo pradžios. Garantijų portfelio struktūros analizė. 2007 metų I pusmečio Invegos veiklos ataskaita. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-17
Puslapyje rodyti po