Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai

Įmonių aprašymai (828 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pelningumo ekonominis pagrindimas UAB "Laiko stilius"

  Uždaroji akcinė bendrovė "Laiko stilius" 2005 metų veiklos planuojamas pagaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas. Įvadas. Skaičiavimai ir lentelės. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti (m). Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Išlaidos kitoms medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Būtinos medžiagos įsigyti per pusmetį (m). Pagrindinių darbininkų (vienetininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybos programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Reikimas patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojama parduoti produkcijos apimtis. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-10-15
 • Permainų įgyvendinimas UAB "Fauga"

  Santrauka. Įvadas. Pokyčiai ir juos skatinančios jėgos. Požiūriai į pokyčius. Strateginio pokyčio samprata. Pokyčius skatinančios jėgos. Darbuotojų reakcija į pokyčius organizacijoje. Elgsena pokyčių atžvilgiu. Pasipriešinimo pokyčiams tipai. Pasipriešinimo pokyčiams raiškos formos. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimo būdai. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-20
 • Personalo paieškos procesas įmonėje: statybos įrengimų nuoma ir pardavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti įmonės "X" personalo paieškos procesą. Personalo paieškos samprata ir poreikis. Kas turėtų būti atsakingas už personalo paiešką? Personalo paieška Lietuvoje ir užsienyje. Personalo paieškos būdai. Teorinis personalo paieškos procesas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Personalo paieškos būdai įmonėje "X". Personalo paieškos procesas įmonėje "X". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2009-10-05
 • Personalo valdymo ypatumai UAB "Idamas"

  Įvadas. Personalo vadyba paslaugų organizacijoje. Paslaugų organizacijos darbo ypatumai. Svarbiausios personalo vadybos ir organizavimo funkcijos. Bendradarbiavimo stiprinimas. Darbuotojų įgalinimas. Darbuotojų kompetencijos ugdymas. UAB "Idamas". Smart web. Organizacijos aplinka. SWOT analizė. Personalo valdymo ypatumai "Idame". Organizacijos struktūra. Personalas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • Perspektyvų tyrimas AB "Utenos trikotažas"

  AB "Utenos trikotažas" misija. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. UAB "Utenos trikotažas" perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. AB "Utenos trikotažas" rinkos ir vartotojai. AB "Utenos trikotažas" marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Swot analizė. AB "Utenos trikotažas" tikslinės rinkos. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijos pagal pozicionavimą. Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus (vidaus ir globaliose rinkose). Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-31
 • Planavimo ypatumai: prekyba automobilių dalimis UAB "Eoltas"

  Planavimas ir jo ypatumai. Įvadas. Planavimo sąvoka. Planavimo svarba. Planavimo principai. Sąvokos planavimo procese. Planavimo procesas. Valdymo lygiai, dalyvaujantys planavimo procese. Planai. Planavimo rūšys, planų rūšys. Strategija. Strategijos įgyvendinimas. Įmonės charakteristika. Planavimas įmonėje. Prekyba automobilių dalimis: UAB "Klaipėdos Eoltas". Tyrimo rezultatai įmonėje. Pagal tyrimą įmonėje – Planavimas. Išvados. Priedai (6). Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-20
 • Planuojami veiklos rodikliai: UAB "Venta"

  Įvadas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingų įrengimų (darbo vietų) skaičiai. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti, kg. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt. Būtinos įsigyti pagrindinės medžiagos per pusmetį, kg. ir Lt. Reikiamų patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės plotas. Elektros energijos poreikis (kWh) ir išlaidos (Lt) varikliams varyti. Elektros energijos poreikis (kWh) ir išlaidos(Lt) patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno komplekto gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-03-01
 • Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso ūkinės veiklos perspektyvų įvertinimas

  Įmonės ūkinės veiklos analizės organizavimas. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Įmonės pelningumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės kainų politika. Įmonės rinkos analizė. UAB "Stoties turgus" ūkinės veiklos analizė. Įmonės pristatymas. UAB "Stoties turgus" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Stoties turgus" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Planuojamo prekybos ir paslaugų komplekso verslo planas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso veiklos perspektyvų įvertinimas. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso kainos, jų strategija. Planuojamo Kauno prekybos ir paslaugų komplekso valdymas ir personalas. Laukiami rezultatai ir atsipirkimas. Verslo rizika ir palūkanų norma. Laiko veiksnio įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis, schemomis.
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2005-06-18
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: drabužių siuvimas moterims UAB "Elegancija"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Reikalingas sukirpimo įrangos, siuvimo mašinų ir lyginimo įrangos skaičius. Jų apkrovimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokesti ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto amortizacija ir nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis įmonės pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mąstas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(30 puslapių)
  2008-10-15
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Apranga"

  Skaičiavimai, pateikti lentelėse. 1 lentelė. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. 2 lentelė. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. 3 lentelė. Reikalingų darbininkų skaičius. 4 lentelė. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. 5 lentelė. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. 6 lentelė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. 7 lentelė. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. 8 lentelė. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. 9 lentelė. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. 10. lentelė. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. 11 lentelė. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. 12 lentelė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti ir jos vertė. 13 lentelė. Patalpų apšvietimas ir elektros energijos poreikio vertė. 14 lentelė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. 15 lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos. 16 lentelė. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. 17 lentelė. Veiklos sąnaudos. 18 lentelė. Gaminio pilnoji savikaina. 19 lentelė. Vieno gaminio kaina, jei parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: švarko ir kostiumėlio – 55 %, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. 20 lentelė. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno suma per metus litais bei pelno mokestis litais ir pardavimų pelningumas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-01-02
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Skrajūnė"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius (1 lentelė). Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti (2 lentelė). Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (3 lentelė). Išlaidos pagalbinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (4 lentelė). Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms (5 lentelė). Vieno darbininko naudingas darbo laikas (6 lentelė). Pagrindinių darbininkų poreikis (7 lentelė). Įmonės darbuotojų skaičius (8 lentelė). Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis (9 lentelė). Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui (10 lentelė). Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos (11 lentelė). Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (12 lentelė). Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (13 lentelė). Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (14 lentelė). Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti (15 lentelė). Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti (16 lentelė). Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija (17 lentelė). Patalpų nuomos išlaidos (18 lentelė). Gamybinės programos mašininis imlumas (19 lentelė). Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai (20 lentelė). Netiesioginės gamybos išlaidos (21 lentelė). Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina (22 lentelė). Gamybinės savikainos struktūra (23 lentelė). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (24 lentelė). Įmonės veiklos sąnaudos (25 lentelė). Vieno gaminio komercinė savikaina (26 lentelė). Gaminių pelningumas (27 lentelė). Planuojamos pardavimo pajamos (28 lentelė). Bendrasis ir grynasis pelnas (29 lentelė). Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas (30 lentelė). Nenuostolingų pardavimų mastas (31 lentelė). Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-24
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Ugnelė"

  Skaičiavimai sudaro darbo pagrindą. Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybinės programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius pagal profesinę specializaciją. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) atsargos. Draustinės medžiagų atsargos. Vienetinis įkainis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina. Vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimų pajamos. Įmonės bendrasis pelnas. Įmonės grynasis pelnas. Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumai. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-10-18
 • Plėtros galimybių studija įmonėje

  Plėtros galimybės. Santrauka. Summary. Įvadas. Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Įmonės plėtros samprata ir reikšmė. UAB "X" tikslai ir uždaviniai. Įmonės kūrimo idėja. Investicijų ekonominis efektyvumas. Dokumentų rengimas. Verslo planas. Įmonės veiklos plėtojimo sąlygos. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės išoriniai veiksniai. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencijos aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės vidiniai veiksniai. Tiekėjai. Vartotojai. Personalas. PTGG (SWOT) analizė. UAB "X" PTGG (SWOT) analizė. Įmonės plėtros galimybių analizė. Plėtros kompleksas. Produkto analizė. Kainos ir produkto santykis. Vietos analizė. Prekės ar paslaugos pristatymo, pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įmonės įvaizdžio formavimas. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio rinkos tyrimas. Esminiai tyrimo faktai. Tyrimo ataskaita. Išvados. Pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-09-05
 • Pokyčių valdymas įmonėje: UAB "Jūros vaivorykštė"

  Įvadas. UAB "Jūros vaivorykštė". Įmonės charakteristika. Įmonės vizija. Pagrindinė problema konkurencija. Kaip problema įtakoja firmos vidinę aplinką? UAB "Jūros vaivorykštė" valdymo struktūra. Problemos priežastys. Pokyčiai organizacijoje. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-23
 • Praktikos ataskaita: AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos Kauno keleivių aptarnavimo centre

  Įvadas. AB "Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijos, Kauno keleivių aptarnavimo centras. Centro struktūra. Viršininkas. Viršininko pavaduotojas. Keleivių rūmų budėtojas. I kategorijos technikas. Informatorius operatorius. Dailininkas apipavidalintojas. Pašto skirstytojas. Vyresnysis pardavimų agentas. Pardavimų agentas. Instruktorius. Vyresnysis bilietų kasininkas. Bilietų kasininkas. Centro uždaviniai. Kauno keleivių rūmai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(31 puslapis)
  2008-05-07
 • Praktikos ataskaita: autodetalių parduotuvė AB "Šiaulių autoservisas"

  Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas. Įmonės misija. AB "Šiaulių autoservisas" SWOT analizė. Įmonės finansai. Balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės tiekėjai, klientai, konkurentai. Klientai. Konkurentai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(12 puslapių)
  2007-11-14
 • Praktikos ataskaita: autoserviso paslaugos UAB "Algekta"

  Įvadas. Žmogiškasis projektų valdymo aspektas. suinteresuotųjų šalių valdymas. Projekto vadovams keliami reikalavimai. organizacijos funkcinis vadovas ir projekto vadovas projektų vadovams keliami reikalavimai. Projekto komandos formavimas ir ugdymas. Funkcinė projekto organizacinė struktūra. Projektas funkcinėje organizacijoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2008-10-23
 • Praktikos ataskaita: baldų gamykla AB "Šilutės baldai"

  Įvadas. Įmonės veiklos kryptys. Bendra įmonės charakteristika. SBA koncerno veikla. Baldų grupė. AB "Šilutės baldai" istorija. Įmonės veiklos organizavimo struktūra. Gamybos proceso padalinių veikla. Gamybos organizavimas. Gamybos organizavimo privalumai ir trūkumai. Įmonės valdymo struktūra. Personalo valdymas. Valdymo principai. Informacijos šaltiniai naudojami įmonėje. Įmonės verslo aplinkos veiksniai. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės problemos ir galimybės. Kokybės kontrolė. Darbo apmokėjimo sistema. Vidinė įmonės aplinka. Verslo etikos normos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-03-15
 • Praktikos ataskaita: Braznavos medelynas

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Uždaviniai. Kuršėnų miškų urėdija. Braznavos medelynas. Braznavos medelyno planas. Dirvos paruošimas. Repelentų naudojimas. Sėklų rinkimas ir tvarkymas. Inventorizacija. Apskaita ąžuolų sodinukams. Apibendrinimas.
  Įmonių aprašymai, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-01-11
 • Praktikos ataskaita: chemijos produktų gamyba UAB "Koslita"

  Įmonės charakteristika. Įmonės vidinė aplinka. Personalas. Vartotojai. Tiekėjai. Konkurentai. Įmonės išorinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė – technologinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Tikslų schema. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Įmonės gamybinė – organizacinė valdymo struktūra. Bendrieji apskaitos principai. Verslininko savybės. Vadovo gebėjimai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2007-07-24
Puslapyje rodyti po