Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicinis projektas: UAB "Nematekas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Apie UAB "Nematekas". UAB "Nematekas" valdymo struktūra. Įmonės turto vertinimas. Rinkos analizė. Investicinio projekto esmė. Finansinis planas. Paskolos dengimas. Pelno - nuostolio prognozė. Tikėtinas variantas. Pinigų srautų prognozė. Rizikos įvertinimas. Pesimistinio varianto pinigų srautų prognozė. Pesimistinis variantas. Optimistinis variantas. Optimistinio varianto pinigų srautų prognozė. Ekonominis vertinimas. Esamosios vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Projekto balansas. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-22
 • Kompanijos eStrategijos analizė: "Senukai"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veikla. Konkurentai. E-komercija senukuose. E-strategijos apžvalga. Pagrindiniai esamos e-strategijos bruožai. "Septynių c" analizė. Kontekstas. Turinys. Ryšiai. Komunikacija. Pardavimų didinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-23
 • Kompiuterizuotų darbo vietų kūrimas įmonėje: UAB "Audimas"

  Vadybos kursinio darbo ataskaita. Variantas Nr. 3. Organizacijos aprašymas. Kursiniame darbe kompiuterizuosime įmonę UAB "Audimas" kuri užsiima sportinės aprangos gamyba. Veiklos sąveikų modelis. Organizacinė struktūra. Kompiuterizuojamų veiklos procesų modeliai. Užsakymų priėmimas ir vykdymas. Gamyba. Tiekimas. Pardavimai. Atsargų valdymas. Žaliavų atsargų valdymas. Gaminių atsargų valdymas. Ataskaitos. Produktai. Tiekėjai, pirkėjai. Tiekėjai. Pirkėjai. Užsakymai, pristatymai, sąskaitos faktūros, apmokėjimai. Užsakymai. Sąskaitos- faktūros. Atsargų likučiai. Gaminių savikaina. Balanso ataskaitos. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-03-09
 • Konkurencijos analizė ir prognozavimas: didmeninė ir mažmeninė prekyba juodaisiais metalais UAB "Melesta"

  Įvadas. Įmonės charakteristika, tikslai, uždaviniai. Įmonės konkurencinė analizė. Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimas įmonės konkurencingumui didinti 2006–2010 metais. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui nustatymas. M. Porter penkių konkurencinių jėgų modelis. SSGG analizė. Įmonės pardavimų prognozavimas. Išvados. Priedai (4).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-12-23
 • Konkurencingumo įvertinimas: "Jakovo veterinarijos centras"

  Įvadas. Įmonės strateginė analizė. Organizacijos išorinis aplinkos analizė Tolimosios aplinkos įvertinimas. "Jakovo veterinarijos centro" vartotojų galios įvertinimas. "Jakovo veterinarijos centro" tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Įmonės įvaizdis. "Jakovo veterinarijos centre" dirbantys veterinarijos gydytojai. "Jakovo veterinarijos centro" teikiamos paslaugos. Įmonės padėties (konkurentų) įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-22
 • Kontrolės valdymas įmonėje: viešbutis "Jūratė"

  Įvadas. Viešbučio "Jūratė" charakteristika ir paslaugų struktūra, SWOT analizė. Kontrolės sistemos rūšys įmonėje. Kontrolės proceso etapai bei procedūra. Kontrolės lygiai įmonėje. Struktūros kontrolė. Elgesio kontrolė. Strateginė kontrolė. Finansų kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Viešbučio "Jūratė" veiklos analizė. Personalas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Finansų valdymas. Strategijos kontrolė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-05
 • Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje "Ramybės uostas"

  Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas. Atsakomybės centrų formavimas. Kaštų apskaitos sistemos sukūrimas. Kaštų apskaitos klasifikavimas pagal atsakomybės centrus. Kaštų apskaitos metodų parinkimas ir pritaikymas. Kontrolinio sistemos kūrimas. Kontrolingo tarnybos sukūrimas. Struktūrinis įmonės pavaldumo atvaizdavimas. Finansinės – ūkinės veiklos įvertinimas ir valdymo sprendimų priėmimas. Realizuotos produkcijos kaštų ir pajamų biudžeto parengimas. Po apjungimo į atsakomybės centrus numatoma gaminti gaminių ir gauti pajamų. Numatomos gauti pajamos. Veiklos rezultatų kontrolės organizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-10-03
 • Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo išteklių valdyme

  Darbo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo išteklių samprata. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo išteklių valdyme. Lietuvos darbo biržos vykdomos aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Naujos bedarbių užimtumo skatinimo priemonės. Veiklos tobulinimas panaudojant šiuolaikines informacines technologijas. Lietuvos darbo biržos 2006 – 2008 metų strateginis veiklos planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-24
 • Management report: company KIA Auto in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Darbe analizuojama KIA Auto firmaLietuvos rinkoje. Vadybos raportas. Executive summary. Introduction. External analysis. Automotive industry’s in Lithuania overview. Five forces analysis. Competitive rivalry. Threat of new entries. Buyer’s power. Supplier’s power. Threat of substitute products. Internal analysis. Business model. resources. Threshold resources. Unique resources. Competences. Threshold competences. Core cmpetence. Pricing strategy. Stakeholders. Leadership (internal stakeholders). External stakeholders. KIA’s culture. Options. Option 1: Start manufacturing cars in Lithuania. Option 2: Join the new segment of the market with luxury cars. Option3: Quit the market. Option 4: Keep and improve the recent strategy. Conclusions. Recommendations. References. Appendixes (2 psl.).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-05-04
 • Masinio aptarnavimo sistemų projektavimas ir valdymas: mobiliojo ryšio operatorius "Omnitel"

  Įvadas. Uždavinio verbalinis modelis. Uždavinio matematinis modelis. Kompiuterinis uždavinio sprendimas. Rezultatų analizė. Galimų sprendimo priėmimo situacijų, naudojant uždavinio sprendinius, nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-12-19
 • Mikro ir makroaplinkos analizė: AB "Vilniaus duona"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Mikroaplinka. Gamybos charakteristika. Realizavimo rinkos. Tiekimas. Darbuotojai. Pagrindiniai AB "Vilniaus duona" rizikos veiksniai. AB "Vilniaus duona" misija. Makroaplinka. Konkurentų analizė. Santykinės kainos. SWOT analizė. Rinkos analizė. Tobulintina marketinginė veikla. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-04
 • Mikroaplinkos analizė: AB "Lietuvos paštas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos veiklos aplinka. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Pirkėjai. Praktinė dalis. "Lietuvos paštas" charakteristika. Lietuvos pašto veikla. Įmonės mikroaplinkos analizė. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Klientai. Išvados. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-12
 • Misija, vizija ir jų reikšmė įmonėje: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Vizijos, misijos samprata ir reikšmė. Misijos formulavimas. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Strategijos tikslinę orientaciją veikiantys veiksniai. AB "Lietuvos draudimas" charakteristika.13 Bendrovės pristatymas. AB "Lietuvos draudimas" vizija ir misija. Įmonės vidinė aplinka/rinka. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-05-05
 • Mobiliojo ryšio operatorių konkurencinis palyginimas: "Bitė gsm", "Omnitel" ir "Tele2"

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Mobiliojo ryšio operatoriai. Pirmasis mobilusis telefonas. "Omnitel", "Tele2", "Bitės GSM" įkūrimas, istorija ir plėtra Lietuvoje. Mobilieji virusai. Mobofilija. Mobiliojo ryšio operatorių rinkų aspektai. Mobiliojo ryšio operatorių paslaugų pasiūla. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų įvairovę. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal teikiamų paslaugų kainą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal abonentų skaičių. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal metinę apyvartą. Mobiliojo ryšio operatorių palyginimas pagal kokybės rodiklius. Mobiliojo ryšio vartotojų įpročių ir etiketo tyrimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-06-05
 • Mokyklos veiklos strategija: Kauno Vydūno vidurinė mokykla. 2006-2010 metų strateginis planas

  Įvadas: Dabartinė mokyklos būklė. Mokyklos pristatymas. Mokyklos istorija. Mokyklos strateginė patirtis. Situacijos analizė. Dabartinės mokyklos situacijos analizė. Misija. Mokyklos strateginė situacija išorinėje aplinkoje. 2005 metų SWOT analizė. Stipriosios – silpnosios mokyklos pusės. Mokyklos galimybės ir kylantys pavojai. Mokyklos veiklos vystymo strategija. Vizija. Paskirtis ir bendrosios nuostatos. Vertybės ir principai. Pagrindiniai siekiai. Įgyvendinimo priemonės. Pagrindiniai siekiniai. Strateginių nuostatų įgyvendinimas. Strateginio plano 2006-2008 metams veiklos planas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-29
 • Organizacijos kultūra: AB "Achema" kultūra ir pokyčiai

  Santrauka. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros bendrieji bruožai. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros ypatumai.Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Organizacijos kultūros stiprumas. Strategiškai tinkama organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros prisitaikymas prie aplinkos. Organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. Vertybių įtaka organizacinės kultūros formavimui. Organizacijos kultūros ir visuotinės kokybės vadybos santykis. Visuotinės vadybos kokybės išplitimas pasaulyje. Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai. Organizacijos kaitos ypatumai, įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą. Akcinės bendrovės "Achema" kultūra ir būtinybė ją keisti. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2009-12-31
 • Organizacijos strategijos kūrimas ir organizavimas: viešbutis "Velga"

  Įvadas. Įmonės marketingo strategijos samprata bei kūrimas. Viešbučio "Velga" marketingo strategijos kūrimas. Įmonės klientų elgsena. Įmonės kainų politika. Įmonės marketingo politika. Įmonės strategijos rėmimo politika. Viešbučio "Velga" marketingo organizavimas. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės perspektyvos rinkoje. Rinkos tyrimo ataskaitos. Įmonės strategijos tikslinė rinka bei strateginių sprendimų alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Įmonės strategijos tikslinė rinka. Strateginių sprendimų alternatyvos ir jų įgyvendinimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-13
 • Organizacijos vadyba: ryšio kompanija AB "Ryšys"

  Įvadas. Šio darbo objektas – AB "RYŠYS" – tai Lietuvoje sėkmingai veikiančių ryšio monopolijų: Omnitel, Bitė ir Tele2 samplaika. Darbo tikslas – susipažinti su organizacijos "gimimo" bei "gyvavimo" esme. Įmonės "ryšys" idėja. Įmonės charakteristika. Įmonės įregistravimo tvarka. Trumpas aprašas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka, Išorinė aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-09-26
 • Organizacijos valdymo analizė: pervežimų kompanija UAB "Toks"

  Įvadas. Organizacijos valdymo teoriniai aspektai. UAB "Toks" valdymo analizė. UAB "Toks" veikla ir aplinka. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės valdymo funkcijos. Darbo pasidalijimas. Darbo specializacija. Kooperavimasis. Darbo projektavimas. Valdomumo norma. Valdymo lygiai. Hierarchija. Galia ir valdžia. Delegavimas ir centralizacijos lygis. Koordinavimo mechanizmai. Formalizacija. Formalios ir neformalios organizacijos santykis. Pokyčių valdymas. Išvados. Priedai (1 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-02-18
 • Organizacijos valdymo analizė: UAB "Vindruva"

  Įvadas. Vadybos mokslo literatūros teorinė analizė. Vadybos samprata. Organizacijos samprata ir valdymas. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. UAB "Vindruva" organizacijos valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Valdymo organai. UAB "Vindruva" vidinė aplinka. UAB "Vindruva" išorinė aplinka. Vadybos funkcijų analizė UAB "Vindruva". UAB "Vindruva" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-09-29
Puslapyje rodyti po