Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės gamybos verslo organizavimo proceso valdymas: AB "Plastikinės durys"

  Lentelių ir pavyzdžių sąrašas. Įvadas. Kuriamo verslo aprašymas. Verslo idėja ir paskirtis. Verslo misija ir vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi teikėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Vadybinė įmonės struktūra. Akcinės bendrovės kūrimo apribojimai. Akcinės bendrovės steigimas. Verslo organizavimo procesas. Organizavimo proceso darbai ir jų tarpusavio sąveika. Organizavimo proceso tinklinio modelio projektavimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas lentelės metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-05-23
 • Įmonės įkūrimas, veikla ir organizavimas: autoservisas "Automobilis"

  Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Verslo būklės apžvalga. Verslo idėja. Tikslai ir uždaviniai. Paslaugos. Darbų grafikas. Rinka. Rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Konkurentai. Rėmimas ir reklama. Įrengimai. Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos. Rizikos vertinimas. Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-25
 • Įmonės informacinė sistema: AB "Garliavos gelžbetonis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos charakteristika. Prekių ir paslaugų nomenklatūra. Vartotojai. Konkurentai. Prekių kainos. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės struktūra. Formavimo cechas. Armatūrinis cechas. Betono mišinio paruošimo cechas. Pagalbiniai gamybiniai cechai. Kiti padaliniai. Įmonės informacinė sistema. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Teisinės informacijos šaltiniai. Techninės informacijos šaltiniai. Kiti šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-23
 • Įmonės inovacinis projektas: UAB "Žemaitės"

  Įvadas. I dalis. Įmonių inovacinių strategijų teorijų principai. Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos. Inovacijų klasifikacija. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Ekonominis inovacijų vertinimas. Inovacinės veiklos valdymas. Didžiojo ir smulkiojo verslo įmonių inovaciniame procese įvertinimas. II dalis. UAB "Žemaitės" inovacinis projektas. UAB "Žemaitės" pristatymas. Firmos išorinė ir vidinė aplinka. Inovacinė idėja. Inovacinės idėjos įvertinimas. Inovacinės idėjos diegimas. Investicijos. Inovacinio projekto įtaka firmos pelningumui. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-06-09
 • Įmonės investicijų planavimas: UAB "Varžtas"

  Įvadas. Investavimas įmonėse: pagrindiniai aspektai. Lėšų poreikis. Finansavimo šaltiniai. UAB "Varžtas" investicijų planavimas. Investicinė idėja. Lėšų poreikis, finansavimo šaltiniai. Finansinis investicijų planas. Pelno prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Projekto vertinimas ir jautrumo analizė (rodikliai). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-28
 • Įmonės ir jos vartotojų santykių vertinimas: UAB "Rūta"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinė dalis. Marketingas ir jo funkcijos. Įmonių elgesys. Rinkos tyrimai. Vartotojų elgesys. Vartotojų informavimas. Konkurencija. Praktinė dalis. UAB "Rūta" pristatymas. Gamyba. Vartotojai. Gamintojai. Pasiūlymų ir skundų knyga. Kokybės vadyba UAB "Rūtoje". Konkurencija. Klientų požiūris į įmonę. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-04-25
 • Įmonės išorės aplinkos analizė: UAB "Švyturys-Utenos alus"

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti įmonės "Švyturys-Utenos alus" išorinę aplinką ir ją įtakojančius veiksnius. Teorinė darbo dalis. Išorinė aplinka, jos sudedamosios dalis ir ją veikiantys tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio veiksniai. Netiesioginio poveikio veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos tyrimo sritys. Analitinė darbo dalis. UAB "Švyturys-Utenos alus" situacijos analizė. Trumpa charakteristika. Išorinėas aplinkos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-03-31
 • Įmonės įvaizdžio formavimas: UAB "Norfos mažmena" prekybos centras Pakruojo mieste

  Įvadas. Įvaizdžio formavimo mažmeninėje prekyboje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir jo dedamosios. Organizacijos įvaizdį įtakojančios išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įvaizdžio formavimo teorinė analizė mažmeninės prekybos įmonėse. Mažmeninės prekybos įmonių įvaizdžio vertinimo metodai. Prekybos centro "Norfa" įvaizdžio formavimo analizė. Bendra UAB "Norfos mažmena" veiklos charakteristika. Prekybos centro "Norfa" Pakruojo mieste veiklos analizė. Prekybos centro "Norfa" Pakruojo mieste įvaizdžio įvertinimas anketavimo būdu. Darbuotojų anketų analizė. Klientų anketų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-05-17
 • Įmonės įvaizdžio formavimo etapai paslaugų įmonėje: UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Įmonės įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio esmė bei reikšmė. Įmonės įvaizdžio formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžių tipai. Įmonės įvaizdžio formavimas. Užsienio autorių patirtis formuojant organizacijų įvaizdžio modelius. Lietuvių autorių įmonių įvaizdžio modelių analizė. Apibendrintas organizacijos įvaizdžio valdymo modelis. Įmonės įvaizdžio formavimo etapai ir valdymo strategija. UAB "Bitė Lietuva" įvaizdžio formavimas. UAB "Bitė Lietuva" istorija. UAB "Bitė Lietuva" įvaizdžio valdymo modelis. Vartotojų požiūris į "Bitės" įvaizdį, tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. "Bitės Lietuva" įvaizdžio stiprinimas. Išvados. Summary. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-11-22
 • Įmonės įvaizdžio įtaka įmonės sėkmei: kaimo turizmas "Ernelita"

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti, kaip įmonės įvaizdis gali paveikti įmonės gaunamas pajamas. Įmonės įvaizdis. Įmonės įvaizdžio esmė ir supratimas. Prekinio ženklo kūrimas. Įmonės įvaizdžio formavimas. Reklama. Reklamos kūrimas. Reklamos platinimo kanalai. Įvaizdžio įtakos vertinimas. Kaip išvengti klaidų gadinančių įmonės įvaizdį? Ateities planai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-06
 • Įmonės kokybinio veiklos įvertinimo ataskaita, remiantis Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu

  Įmonės charakteristika. Organizacijos veiklos aprašymas. Žmonės. Personalo planavimas, valdymas ir tobulinimas. Žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, vystymas ir skatinimas. Žmonių įtraukimas į įmonės veiklos tobulinimą ir įgaliojimų jiems suteikimas. Žmonių ir organizacijos bendravimas. Žmonių apdovanojimas, jų pripažinimas ir rūpinimasis. Žmonių rezultatai. Darbuotojų požiūris į įmonę. Įmonės veiklos rodikliai, susiję su darbuotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimu.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-06-07
 • Įmonės komunikacijos sistema ir jos tobulinimas: drabužių pardavimas UAB "Danbalt Boutique"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti "UAB Danbalt Boutique" komunikacijos sistemą ir pateikti komunikacijos tobulinimo galimybes šioje įmonėje. UAB "Danbalt Boutique" komunikacijos sistema. Įmonės komunikacijos sistemos samprata. Įmonės komunikacijos sistemos struktūra. Įmonės komunikacijos formos. Komunikacijos lygiai. Komunikacijos tinklai, rūšys ir priemonės. Komunikacijos proceso barjerai. Organizacijos komunikacijos efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Įmonės komunikacijos sistemos tyrimo metodologija. UAB "Danbalt boutique" įmonės apibūdinimas. UAB "Danbalt boutique" komunikacijos sistemos efektyvumo vertinimo kriterijai. Tyrimo metodai. Tyrimo logika. UAB "Danbalt boutique" organizacijos komunikacijos sistemos tyrimo rezultatai ir rekomendacijos. Tyrimų rezultatų analizė. Rekomendacijos. Išvados. Priedas (12 psl.).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-19
 • Įmonės konkurencingumo tyrimas: statybos prekės UAB "Malonė"

  UAB "Malonė" konkurencingumo tyrimas: metodikos ir praktika. Įvadas. Teorinė dalis. M. Porter konkurencinės analizės struktūra. Konkurentų analizės komponentai. Ateities tikslai. Prielaidos. Esama strategija. Galimybės. M. Porter 5 konkurencinių jėgų modelis. Klientų derėjimosi galia. Tiekėjų derėjimosi galia. Pakaitalų grėsmė. Naujų konkurentų grėsmė. Esančių konkurentų grėsmė. Duomenų apie konkurentus rinkimo schema. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Konkurentų analizės klaidos. Praktinė dalis. Apie UAB "Malonė". UAB "Malonė" konkurencingumo tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-06
 • Įmonės konkurencinis pranašumas: UAB "Mauglis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Paslaugų konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-04-04
 • Įmonės likvidumo galimybių studija: AB "Vilniaus vingis"

  Įvadas. Įmonės vertinimas. Įmonės veiklos pasibaigimas. Įmonės mokumo ir likvidumo sąvokos. Likvidumo preferencijos teorija. Bankrotas. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Kada keliama bankroto byla? Ieškinio pareiškimo bankroto bylos iškėlimo tvarka ir reikalingi dokumentai. Bankrutuojančių įmonių turto pardavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. Kreditorių eiliškumas. Supaprastintas bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka. Įmonės administratoriaus veikla. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Restruktūrizavimas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymų reikšmingumas. Subjektai galintys iškelti restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo proceso kontrolė. Įmonės "Vilniaus vingis" finansinės būklės rodikliai. AB "Vilniaus vingis". AB "Vilniaus vingis" produkcija. AB "Vilniaus vingis" įrangos gamyba. AB "Vilniaus vingis" siūlomos produkcijos paslaugos. AB "Vilniaus vingis" struktūrinė valdymo schema. AB "Vilniaus vingis" veiklos ir finansiniai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-25
 • Įmonės organizacinės valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo analizė: IĮ "Lucus"

  Įvadas. IĮ "Lucus" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos organizavimo teorinė analizė. Įmonės OVS forma. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Darbo pasidalijimas vertikaliuoju OVS aspektu. Hierarchijos. Centralizacija. Kontrolė. Darbo pasidalijimas horizontaliuoju OVS aspektu. Individualios įmonės "Lucus" valdymo struktūros ir administracijos darbo pasidalijimo įvertinimas. IĮ "Lucus" valdymo struktūra. IĮ "Lucus" darbo pasidalijimo įvertinimas vertikaliuoju OVS aspektu. Darbo pasidalijimas pagal hierarchinių pakopų skaičių. Įmonės darbo pasidalijimas pagal kontrolės apimtis. Įmonės darbo pasidalijimo pagal centralizacijos laipsnį įvertinimas. IĮ "Lucus" darbo pasidalijimo įvertinimas horizontaliuoju OVS aspektu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės pardavimų skatinimo priemonių analizė: viešbutis "Reval Hotel Lietuva"

  Įvadas. Pardavimų skatinimo samprata, priemonės ir pardavimų skatinimo organizavimo ypatumai. Rėmimo (komunikavimo) politika. Rėmimas. Reklama. Reklamos priemonių parinkimas. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Pardavimų skatinimo priemonių naudojamų viešbutyje "Reval Hotel Lietuva" svarbos tyrimas. Bendros žinios apie viešbutį. Tyrimo pagrindimas. Konferencijų skyriaus personalas. Konferencijų skyriaus veikla, patalpos, naudojamos priemonės ir įranga. Salių talpa. Techninė įranga. Kainos. Darbai ir veikla. Ateities planai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-25
 • Įmonės paslaugų gerinimo ekonominis pagrindimas: IĮ D. Rubino

  D. Rubino IĮ įmonės paslaugų gerinimo ekonominis pagrindimas. Įvadas. Ekonominė paslaugų verslo teorinė apžvalga. Prekybos įmonės paslaugų esmė, reikšmė ir rūšys. Paslaugų savybės. Paslaugų kokybės esmė. Pelnas ir pelningumas. Paslaugų gerinimo ekonominis pagrindimas įmonėje. Darbo metodika ir priemonės. Įmonės charakteristika. Paslaugų verslo ekonominė analizė. Paslaugų, prekių veiklos apimtys, pardavimų pajamos. Pelnas ir pelningumas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-18
 • Įmonės plėtra: AB "VST" Skuodo skyrius

  Įvadas. Įmonės vadybinės veiklos analizė. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Gamyba (paslaugos). Trumpas gamybos ir paslaugos aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įranga. Transportas. Žaliavos. Tiekėjai. Darbo jėga. Teisinė apsauga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos vertinimas. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Įmonės veiklos plėtros projektas. Reikiamos lėšos. Lėšų panaudojimas. Įmonės veiklos plėtros projekto įvertinimas. Pardavimų prognozė. Prognozuojamo pelno savikaina. Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita. Gamybos nenuostolingumas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-25
 • Įmonės situacijos analizė: UAB "Klaipėdos baldai"

  Įmonės veiklos analizė. Istorija. Veiklos sritis. Pagrindiniai pasiekimai. Vartotojai. Žaliavos ir gamyba. Gamybos technologijos bei kokybė. Investicijos. Įmonės apžvalga šiai dienai. Valdymo organai. Įmonės finansinė analizė. Finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Nuosavybė ir įsipareigojimai. Turtas. Ūkinės-finansinės veiklos analizė. Trumpa Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos apžvalga. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-30
Puslapyje rodyti po