Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės situacijos ataskaita: UAB "Rigonda"

  Sociologijos metodologijos darbas. Įvadas. Teoriniai ataskaitos pagrindai. Aplinkos įvertinimas. Strategija. Planavimo svarba. Investicijos. Smulkus ir vidutinis verslas. UAB "Rigonda" situacijos ataskaita. UAB "Rigonda" charakteristika. Vadovai ir darbuotojai. Valdymo struktūra. Materialinė techninė bazė. Finansinė būklė. Įmonės finansinių rodiklių tyrimas. SSGG analizė. UAB "Rigonda" plėtros planavimo aplinkybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-30
 • Įmonės steigimo ir veiklos organizavimo projektas: kelionių organizatorius "Turistas"

  "Kelionių organizatoriaus "Turistas" steigimo ir veiklos organizavimo projektas" Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos analizė pasaulio bei Europos kontekste. Situacijos analizė Lietuvos bei Kauno miesto kontekste. Konkurencinė aplinka. Kelionių organizatoriaus "Turistas" vieta. Patalpos, jų įrengimas. Įmonės registravimas. Įmonės veiklų rūšys. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų darbo užmokestis. Turizmo paslaugų rinkiniai ir jų kainų nustatymas. Kelionė į Austriją. Kelionė į Izraelį. Kelionė po Lietuvą. Rėmimas ir reklama. Finansinė dalis. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-05-17
 • Įmonės strategijos analizė: Karo medicinos tarnyba

  Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginė analizė. Aplinkos dinamikos analizė. Vidinė ir išorinė analizė. Klientų analizė. Ištekliai ir strategija. Silpnybės, stiprybės – grėsmės, galimybės. Žmonių išteklių analizė. Finansinių išteklių analizė. Strategijos kūrimas. Organizacijos vizija misija ir tikslai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos vizija, misija, strateginiai tikslai. Strateginio įgyvendinimo eiga (planas). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-22
 • Įmonės strategijos analizė: UAB "Martonas"

  Įvadas. Teorinė dalis. Strateginių pokyčių analizė. Makroaplinkos analizė. Veiklos srities (šakos) analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. Vidinė organizacijos struktūra. SWOT analizė. Vertės grandinė. Strategijos alternatyvos. Strategijos pasirinkimas. Projektinė dalis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-02-28
 • Įmonės strateginio plano analizė: UAB "Ryterna"

  Įvadas. Strategijos formavimo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo reikšmė ir procesas. Misijos, tikslų nustatymo svarba. Išorinė aplinka ir jos įvertinimas. Vidinė aplinka ir jos įvertinimas. Strategijos parinkimo alternatyvos ir įgyvendinimo problemos. Tyrimo rezultatų analizė. Institucijos aplinkos analizė. Institucijos išteklių analizė. UAB "Ryterna" SSGG analizė.. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Institucijos veiklos strategija. Išvados. Priedai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-17
 • Įmonės strateginis finansų valdymas: AB "Panevėžio pienas"

  AB "Panevėžio pienas" charakteristika. Personalas. Gamyba. Produkcija. Tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. AB "Panevėžio pienas" veiklos finansinė analizė. Kapitalas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Turtas. Įsiskolinimai. AB "Panevėžio pienas" veiklos prognozė. Šaka. Pieno perdirbimas. Prognozė (arba pradiniai apribojimai). Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės strateginis planas 2005-2010 metams: AB "Klaipėdos baldai"

  Įvadas. AB "Klaipėdos baldų" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymo strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir parinkimo metodikos. Strateginių tikslų nustatymo metodologija. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas. AB "Klaipėdos baldai" strateginės plėtros ir vystymo kryptys 2005 – 2010 metais. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai. SWOT analizės išvados ir pasiūlymai. AB "Klaipėdos baldai" bendrosios vystymo strategijos numatymas. Lietuvos baldų gamybos rinka (2002-2003m.m.) Mln. Lt.. AB "Klaipėdos baldai" – žvaigždžių pozicijoje. AB "Klaipėdos baldų" verslo vienetų ir funkcinių strategijų numatymas. AB "Klaipėdos baldai" strateginiai tikslai. AB "Klaipėdos baldai" misija ir vizija. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-12
 • Įmonės strateginis planas: buitinių prekių ir kompiuterių pardavimas UAB "BMS"

  Įvadas. Strateginio plano teoriniai principai. Strateginio valdymo samprata: prognozavimas, valdymas, planavimas. Vizijos, misijos ir tikslų formulavimo teoriniai aspektai. SSGG analizė. Alternatyvos analizė ir strategijos parinkimas. Strategijos realizavimo planavimas. UAB "BMS" strateginio plano kūrimas nuo 2008 iki 2010 metų. UAB "BMS" veiklos aprašymas. UAB "BMS" vizijos, misijos ir tikslų formulavimas iki 2010 metų. SSGG analizės išoriniai veiksniai. SSGG analizės vidiniai veiksniai. UAB "BMS" strateginių alternatyvų analizė pagal BCG matricą nustatymas. Pasirinktų strateginių alternatyvų ir iškeltų tikslų įgyvendinimo planas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-22
 • Įmonės strateginis valdymas: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Strateginis planavimas teorijoje. Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Strateginės alternatyvos. Nuosavos strategijos pasirinkimas. Strategijos realizavimas. Strategijos realizavimo valdymas. Strategijos įvertinimas. Strateginio planavimo išvados. Bendrovės situacijos analizė. Bendrovės pristatymas. Vidaus analizė. Išorės analizė. Išorės ir vidaus analizių pristatymas ir įvertinimas. Projektiniai sprendimai. Organizacijos misija. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-01
 • Įmonės strateginis valdymas: socialinio draudimo fondo valdyba "Sodra"

  Strateginio valdymo kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos misija, vizija, strateginiai tikslai. Pasirinktosios strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-16
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Prometėjas"

  Summary. Įmonės strategija. Bendra įmonės strategija. Marketingo veikla. Įmonės pajėgumų analizė. Produkcijos gamybos dinamika. Finansinių rezultatų analizė. Balanso analizė. Įmonės finansinių rodiklių suvestinė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Įmonės ūkinės veiklos ataskaita: "Trys riešutėliai"

  Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jo veiksniai. Produkcijos gamybos dinamika. Finansiniai rezultatai ir jų analizė. Balanso analizė. Marketingas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-09-24
 • Įmonės valdymo analizė: "Boxmore plastics limited"

  Įvadas. Valdymo teorija. Valdymo stiliai. Autokratas. Demokratas. Liberalas. Valdymo tinklainė. Veiksniai, formuojantys ir įtakojantys vadovavimo stilių. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vadovavimo stiliaus "Boxmore plastics limited" analizė. Palyginamoji teorijos ir praktikos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-01
 • Įmonės valdymo analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka. Netiesioginio poveikio aplinka. Vadybos funkcijos. Organizacijų struktūros. Organizacijos vadovavimas. Vadovavimo stilius. AB "Lietuvos dujos" valdymo analizė. AB "Lietuvos dujos" charakteristika. Organizacijos valdymas. Verslo vizija ir tikslai. Svarbiausi darbai. AB "Lietuvos dujos" akcininkų struktūra. Valdyba. Bendrovės administracija. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos aplinkos (veiksniai). Konkurentai. Reguliavimo veiksniai. Teisinė bazė. Gamtinių dujų įstatymo projektas. Ekonominiai veiksniai. Finansiniai ištekliai. Užsienio valiuta ir su ja susijusi rizika. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Techniniai – technologiniai veiksniai. AB "Lietuvos dujos" SWOT analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės valdymo analizė: kavinė "Vandenis"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti kavinės "Vandenis" valdymo analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymas. Planavimas, organizavimas, vadovavimas, ir kontrolė, motyvacija. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus ir išorės aplinkos. Organizacijos paskirtis. Misija, vertybės, strategija, ir komunikacija. "Vandenio" kavinės valdymo analizė. "Vandenio" kavinės charakteristika. Organizacinės įmonės struktūra. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-01-26
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Dotnuvos projektai"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. Koordinavimas. Kontrolė. Sprendimų priėmimas. Įkūrimo ir veiklos charakteristika. Įkūrimas ir reorganizavimas. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Komunikacija. Produkcija. Apsirūpinimas žaliavomis. Darbo ištekliai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-04
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Julimatas"

  Įvadas. Organizacijos valdymo teorinė analizė. Vadybos organizavimas. Organizacijos aplinkos. Organizacijos vidaus aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Įmonės SWOT analizė. UAB "Julimatas" valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Juridinis įmonės statusas. Įmonės SWOT analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-08
 • Įmonės valdymo analizė: UAB "Samsonas"

  Santrauka. Įvadas. UAB "Samsonas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Samsonas" veiklos valdymo metodologiniai principai. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Darbo apmokėjimas. UAB "Samsonas" veiklos valdymo analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. Darbo principai. Kontrolės sistema. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-02-08
 • Įmonės valdymo analizė: viešbutis "Baltpark"

  Įvadas. Teorinės dalies analizė. Organizacijos samprata. Organizacijos aplinkų analizė. Vidinės aplinkos kintamieji. Išorinės aplinkos kintamieji. Vadybos funkcijų analizė. Planavimo esmė. Organizavimo esmė. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Kontrolės svarba. SWOT analizė. Viešbučio Baltpark valdymo analizė, veiklos pristatymas, aplinkų analizė, vidinės aplinkos kintamieji, išorinės aplinkos kintamieji, vadybos funkcijų analizė, planavimo įvertinimas, organizavimo įvertinimas, vadovavimo įvertinimas, kontrolės svarba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-22
 • Įmonės valdymo metodų analizė: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Įmonės valdymas. Įmonės charakteristika. Įmonės aplinka. Įmonės veiklos tikslai. Valdymo esmė ir jo ciklas. Valdymo veiksniai. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Darbo apmokėjimas. UAB "Samsonas" veiklos analizė. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės konkurencinė aplinka. Mėsos gaminių kainų analizė. Darbo principai. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas. Kontrolės sistema. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-08
Puslapyje rodyti po