Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos valdymo sistemos modeliavimas: UAB "A. Jakšto spaustuvė"

  Įvadas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" charakteristika. UAB "A. Jakšto spaustuvė" esamos organizacinės struktūros įvertinimas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" organizacinės struktūros tobulinimas. UAB "A. Jakšto spaustuvė" strategija ir taktika. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (4).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-02
 • Organizacijos valdymo struktūra: vainikėlių, krepšelių, kryželių gamyba UAB "Jansora"

  "Jansora" - gamina rankų darbo vainikėlius krepšelius, kryželius. Įvadas. UAB "Jansora" apžvalga ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo struktūros teorijos analizė. Organizacijos struktūros samprata, organizavimo tikslai bei objektas. Organizacijų struktūros. Vertikalusis darbo pasidalijimas. Horizontalusis darbo pasidalijimas. Uab "Jansora" valdymo struktūros formavimo analizė. UAB "Jansora" valdymo struktūros analizė. Valdymo struktūros atitikimo UAB "Jansora" įmonės tikslams analizė. Darbo pasidalijimo vertikaliuoju aspektu analizė. Darbo pasidalijimo horizontaliuoju aspektu analizė. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-13
 • Organizacijos veiklos ir informacinių poreikių analizė: UAB "Merko statyba"

  Kursinio darbo užduotis. Organizacijos veiklos aprašymas. Organizacinės sistemos veiklos analizė. Veiklos analizė struktūriniu metodu. Veiklos analizė objektiniu metodu. Vartotojo informacinių poreikių analizė ir specifikavimas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-26
 • Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka: siuvykla AB "Lelija"

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti kokią įtaką daro vidinė ir išorinė aplinkos organizacijai. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis. Organizacijos vizija. Organizacijos tikslai. Išorinės aplinkos samprata. Išorinės aplinkos charakteristika. AB "Lelija" charakteristika. "Lelija" - didžiausias ir moderniausias siuvimo fabrikas. Tiesioginio poveikio aplinka. Vartotojai. Tiekėjai ir ištekliai. Konkurentai. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas. Netiesioginio poveikio aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Uždaviniai. Struktūra. Technologija. Žmonės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-02-11
 • Organizacinė valdymo struktūra: technikos pardavimas, nuoma ir serviso paslaugos UAB "Jubana"

  Įvadas. UAB "Jubana" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Organizavimo, organizacinių valdymo struktūrų ir darbo pasidalijimo analizė. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Horizontalusis darbo pasidalijimas. UAB "Jubana" organizacinės valdymo struktūros ir darbo pasidalijimo analizė. Įmonės UAB "Jubana" organizacinė valdymo struktūra. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-07-02
 • Organizacinės kultūros tyrimas: UAB "Samsonas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Samsonas" kultūrinę aplinką ir ją įtakojančius veiksnius. Organizacijos pristatymas. Yra iš ko rinktis. Vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Kodėl "Samsonas" tinkamiausias partneris? Atvirumas ir dalykiškumas. Apdovanojimai. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. UAB "Samsonas" kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Samsonas" pastebimos kultūros analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-03-31
 • Organizacinės valdymo struktūros: AB "Eurobankas"

  Įvadas. Darbo tikslai – išsiaiškinti kaip sudaromos organizacinės valdymo struktūros ir iš pateiktos AB banko "Eurobankas" darbo dienos sudaryti organizacinę valdymo struktūrą bei pamėginti sudaryti tinkamą vidaus reikalų ministerijos organizacinę valdymo struktūrą remiantis šios ministerijos administravimo schema. Organizacinės valdymo struktūros. Organizavimas, jo tikslas ir delegavimas. Valdymo lygiai ir ryšiai. Bendri organizacinių valdymo struktūrų aspektai. Organizacinių valdymo struktūrų klasifikacija. Pagrindinių valdymo struktūrų privalumai ir trūkumai. Centralizacija ir decentralizacija. AB bankas "Eurobankas" organizacinė valdymo struktūra. AB "Eurobankas" organizacinės valdymo struktūros aprašymas. AB "Eurobankas" valdomumo ryšiai pagal V. Graičiūno metodiką. Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos organizacinė valdymo struktūra. Vidaus reikalų ministerijos administravimo schema. Vidaus reikalų ministerijos organizacinės valdymo struktūros aprašymas. Vidaus reikalų ministerijos valdomumo ryšiai pagal V. Graičiūno metodiką. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-10-23
 • OVS tobulinimo projektas ir jo pagrindimas: UAB "Skobartas"

  Įvadas. Metodologinė dalis. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. UAB "Skobartas" valdymo struktūros analizė. UAB "Skobartas" apžvalga. UAB "Skobartas" personalo apibūdinimas. UAB "Skobartas" organizacinės struktūros analizė. UAB "Skobartui" siūlomos OVS analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-08-24
 • Pagrindinės kliūtys plėtojant verslą. UAB "Šeigo" susidūrimas su kliūtimis plėtojant verslą

  Anotacija. Verslo samprata. Pagrindinės kliūtys verslui. Mokesčių sistema. Konkurencingumas. Tobuloji konkurencijos rinka. Monopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Rizika. Verslo inkubatorius. Valstybės parama verslui. UAB "Šeigas" įmonės susidūrimo su pagrindinėmis kliūtimis plėtojant verslą įvertinimas. UAB "Šeigas" apibūdinimas. Įmonės susidūrimas su kliūtimis plėtojant verslą. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-11
 • Pardavimo programos sudarymas: gražtų gamyba AB "Grąžtai"

  Įvadas. Pardavimo veiklos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Darbuotojų skatinimo ir apmokėjimo sistema. Pardavimo apimčių analizė. Įmonės pardavimo strategijos analizė. Projektinė dalis. Pardavimo strategijos nustatymas. Rinkos potencialo nustatymas ir įmonės pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimo plano sudarymas. Pateikimo kanalo parinkimas. Pardavimo padalinio organizacinės struktūros formavimas. Pardavimo padalinio darbuotojų skaičiaus nustatymas. Pardavimo biudžeto sudarymas. Išvados ir siūlymai. Priedai (11 psl.)
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2008-10-03
 • Pardavimų valdymas: UAB "Odmė ir partneriai"

  Įvadas. Pardavimas valdymas. Literatūros teorijos analizė. Sąvokų pateikimas. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnių analizė. Pardavimo strategijos. UAB "Odmė ir partneriai" pardavimų valdymas. Įmonės charakteristika. Bendra įmonės veiklos analizė. Pardavimo apimties analizė. Konkurencijos analizė. Pardavimo strategijos nustatymas. Rinkos potencialo nustatymas ir įmonės pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimo plano sudarymas. Pateikimo kanalų parinkimas. Pardavimo padalinio organizacinės struktūros suformavimas. Pardavimo padalinio darbuotojų skaičiaus nustatymas. Pardavimo padalinio darbuotojų skatinimas. Pardavimo biudžeto sudarymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-02
 • Paslaugų marketingo kompleksas ir komunikacija įmonėje: UAB "Lankava"

  Įmonė prekiauja statybos, remonto, buities, žemės ūkio paskirties ir kitomis prekėmis, teikia įvairias paslaugas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonėje UAB "Lankava" naudojamas komunikacijos priemones. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Įmonės UAB "Lankava" pristatymas. Įmonės UAB "Lankava" vykdoma komunikacija. Išvados. Priedai (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-10-28
 • Pašto ir telekomunikacijų veiklos analizė: AB "Lietuvos telekomas"

  Kaštai. Tinklinis planavimas ir valdymas. Kokybės valdymas. Paslaugų teikimo valdymas. AB "Lietuvos telekomas" įmonių grupės veiklos rodikliai. Pagrindiniai finansiniai 2001-2004 metų rodikliai. Pašto ir telekomunikacijų reikšmingumo vertinimas pagal pridėtinę vertę, vidutinį darbo užmokestį ir darbo našumo rodiklius. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-07-31
 • Pašto korespondencijos apdorojimas ir analizė: VŠĮ "Šakių paštas"

  Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Šakių rajono savivaldybės pašto struktūra. Pašto valdymo organizavimas. Šakių rajono savivaldybės pašte teikiamos paslaugos. Universaliųjų, kitų pašto bei kitų paslaugų pristatymo organizavimas: spaudos, pašto siuntų pristatymo būdai. Pašto siuntų, siuntinių paruošimo ir siuntimo sistema. Paštų siuntmenų vežimo organizavimas (transporto charakteristika). Šakių pašte siunčiamos ir gaunamos pašto korespondencijos apdorojimas ir jo analizė taikant brūkšninį kodą CVVS sistemoje. Bendrieji pašto korespondencijos apdorojimo reikalavimai. Pašto korespondencijos priėmimas ir parengimas vežti. Paprastųjų pašto korespondencijos siuntų priėmimas pagal sutartį. Paprastųjų pašto korespondencijos siuntų skirstymas ir parengimas vežti. Pašto korespondencijos siuntų vežimas. Gaunamųjų pašto korespondencijos apdorojimas gavimo pašte. Pašto korespondencijos siuntų persiuntimas, saugojimas ir grąžinimas. Pašto korespondencijos siuntų persiuntimas. Pašto korespondencijos siuntų saugojimas ir grąžinimas. Pašto siuntinių persiuntimas, saugojimas ir grąžinimas, neįteikti pašto siuntiniai. Pašto siuntinių persiuntimas. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-08-07
 • Pelningumo ekonominis pagrindimas UAB "Laiko stilius"

  Uždaroji akcinė bendrovė "Laiko stilius" 2005 metų veiklos planuojamas pagaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas. Įvadas. Skaičiavimai ir lentelės. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti (m). Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Išlaidos kitoms medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Būtinos medžiagos įsigyti per pusmetį (m). Pagrindinių darbininkų (vienetininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybos programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Reikimas patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojama parduoti produkcijos apimtis. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-10-15
 • Permainų įgyvendinimas UAB "Fauga"

  Santrauka. Įvadas. Pokyčiai ir juos skatinančios jėgos. Požiūriai į pokyčius. Strateginio pokyčio samprata. Pokyčius skatinančios jėgos. Darbuotojų reakcija į pokyčius organizacijoje. Elgsena pokyčių atžvilgiu. Pasipriešinimo pokyčiams tipai. Pasipriešinimo pokyčiams raiškos formos. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimo būdai. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-12-20
 • Perspektyvų tyrimas AB "Utenos trikotažas"

  AB "Utenos trikotažas" misija. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. UAB "Utenos trikotažas" perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. AB "Utenos trikotažas" rinkos ir vartotojai. AB "Utenos trikotažas" marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Swot analizė. AB "Utenos trikotažas" tikslinės rinkos. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijos pagal pozicionavimą. Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus (vidaus ir globaliose rinkose). Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-31
 • Planavimo ypatumai: prekyba automobilių dalimis UAB "Eoltas"

  Planavimas ir jo ypatumai. Įvadas. Planavimo sąvoka. Planavimo svarba. Planavimo principai. Sąvokos planavimo procese. Planavimo procesas. Valdymo lygiai, dalyvaujantys planavimo procese. Planai. Planavimo rūšys, planų rūšys. Strategija. Strategijos įgyvendinimas. Įmonės charakteristika. Planavimas įmonėje. Prekyba automobilių dalimis: UAB "Klaipėdos Eoltas". Tyrimo rezultatai įmonėje. Pagal tyrimą įmonėje – Planavimas. Išvados. Priedai (6). Išnašos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-20
 • Planuojami veiklos rodikliai: UAB "Venta"

  Įvadas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingų įrengimų (darbo vietų) skaičiai. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti, kg. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt. Būtinos įsigyti pagrindinės medžiagos per pusmetį, kg. ir Lt. Reikiamų patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės plotas. Elektros energijos poreikis (kWh) ir išlaidos (Lt) varikliams varyti. Elektros energijos poreikis (kWh) ir išlaidos(Lt) patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno komplekto gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas (2).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-03-01
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Apranga"

  Skaičiavimai, pateikti lentelėse. 1 lentelė. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. 2 lentelė. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. 3 lentelė. Reikalingų darbininkų skaičius. 4 lentelė. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. 5 lentelė. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. 6 lentelė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. 7 lentelė. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. 8 lentelė. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. 9 lentelė. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. 10. lentelė. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. 11 lentelė. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. 12 lentelė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti ir jos vertė. 13 lentelė. Patalpų apšvietimas ir elektros energijos poreikio vertė. 14 lentelė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. 15 lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos. 16 lentelė. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. 17 lentelė. Veiklos sąnaudos. 18 lentelė. Gaminio pilnoji savikaina. 19 lentelė. Vieno gaminio kaina, jei parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: švarko ir kostiumėlio – 55 %, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. 20 lentelė. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno suma per metus litais bei pelno mokestis litais ir pardavimų pelningumas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-01-02
Puslapyje rodyti po