Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Įmonių aprašymai>Įmonių aprašymų kursiniai darbai

Įmonių aprašymų kursiniai darbai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Skrajūnė"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius (1 lentelė). Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti (2 lentelė). Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (3 lentelė). Išlaidos pagalbinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (4 lentelė). Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms (5 lentelė). Vieno darbininko naudingas darbo laikas (6 lentelė). Pagrindinių darbininkų poreikis (7 lentelė). Įmonės darbuotojų skaičius (8 lentelė). Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis (9 lentelė). Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui (10 lentelė). Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos (11 lentelė). Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (12 lentelė). Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (13 lentelė). Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (14 lentelė). Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti (15 lentelė). Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti (16 lentelė). Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija (17 lentelė). Patalpų nuomos išlaidos (18 lentelė). Gamybinės programos mašininis imlumas (19 lentelė). Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai (20 lentelė). Netiesioginės gamybos išlaidos (21 lentelė). Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina (22 lentelė). Gamybinės savikainos struktūra (23 lentelė). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (24 lentelė). Įmonės veiklos sąnaudos (25 lentelė). Vieno gaminio komercinė savikaina (26 lentelė). Gaminių pelningumas (27 lentelė). Planuojamos pardavimo pajamos (28 lentelė). Bendrasis ir grynasis pelnas (29 lentelė). Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas (30 lentelė). Nenuostolingų pardavimų mastas (31 lentelė). Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-24
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Ugnelė"

  Skaičiavimai sudaro darbo pagrindą. Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybinės programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius pagal profesinę specializaciją. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) atsargos. Draustinės medžiagų atsargos. Vienetinis įkainis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina. Vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimų pajamos. Įmonės bendrasis pelnas. Įmonės grynasis pelnas. Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumai. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-10-18
 • Plėtros galimybių studija įmonėje

  Plėtros galimybės. Santrauka. Summary. Įvadas. Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Įmonės plėtros samprata ir reikšmė. UAB "X" tikslai ir uždaviniai. Įmonės kūrimo idėja. Investicijų ekonominis efektyvumas. Dokumentų rengimas. Verslo planas. Įmonės veiklos plėtojimo sąlygos. Verslo idėjos aprašymas. Įmonės aplinkų analizė. Įmonės išoriniai veiksniai. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencijos aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės vidiniai veiksniai. Tiekėjai. Vartotojai. Personalas. PTGG (SWOT) analizė. UAB "X" PTGG (SWOT) analizė. Įmonės plėtros galimybių analizė. Plėtros kompleksas. Produkto analizė. Kainos ir produkto santykis. Vietos analizė. Prekės ar paslaugos pristatymo, pateikimo analizė. Rėmimo analizė. Įmonės įvaizdžio formavimas. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio rinkos tyrimas. Esminiai tyrimo faktai. Tyrimo ataskaita. Išvados. Pasiūlymai. Priedai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-09-05
 • Prekybos įmonės veiklos planavimas ir organizavimas: AB "Adimas"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti AB "Adimas" prekybinės veiklos planavimą ir organizavimą. AB "Adimas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių planavimas ir organizavimas. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo sudedamosios dalys. AB "Adimas" planavimo ir organizavimo analizė. AB "Adimas" SWOT analizė. AB "Adimas" organizacinė struktūra. AB "Adimas" strateginiai tikslai. AB "Adimas" organizavimas. AB "Adimas" organizavimas pagal prekes. AB "Adimas" organizavimas pagal rinkas. AB "Adimas" organizavimas pagal geografinį kriterijų. Išvados ir pasiūlymai. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-03-14
 • Sisteminis organizacijos veiklos apibūdinimas jos efektingos vadybos tikslams: UAB "Duonutė"

  Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Įmonės išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Vadovai. Darbuotojai. Darbo vietos. Darbo organizavimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Strategijos valdymo metodai: optikos verslas UAB "Litoptik"

  UAB "Litoptik" SSGG analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. UAB "Litoptik" SSGG analizė. UAB "Litoptik" stiprybės ir silpnybės. UAB "Litoptik" galimybės ir grėsmės. UAB "Litoptik" vizija. UAB "Litoptik" misija. UAB "Litoptik" strateginiai tikslai. UAB "Litoptik" pagrindinės strateginės alternatyvos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-05-21
 • Strateginės veiklos analizė: telekomunikacijų bendrovė UAB "Omnitel"

  Įvadas. Apie UAB "Omnitel". Produktai ir paslaugos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos dydis ir veiklos mastas. UAB "Omnitel" stiprios ir silpnos pusės. Vizija, misija, tikslai. Korporacijos strategija. Konkurencinis pranašumas. "Omnitel" SSGG analizė. "Omnitel" makro aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Aplinkos apsauga. Konkurencinė aplinka. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. "TELE2". "BITĖ GSM". Potencialūs konkurentai. "Omnitel" klientai. Klientų grupės. Tiekėjai. Prekės ar paslaugos pakaitalai. VoIP. Fiksuotas telefono ryšys. Galimi UAB "Omnitel" veiklos scenarijai 2010 metams. Pesimistinis scenarijus. Optimistinis scenarijus. Labiausiai tikėtinas scenarijus. UAB "Omnitel" išorinių veiksnių galimybės ir pavojai. Strateginių alternatyvų parinkimas. Galimos strateginės alternatyvos. Rinkos plėtra – nauji vartojimo atvejai. Rinkos dalies padidinimas – konkurento nupirkimas dalinės paslaugos atžvilgiu. Pozicijos apsaugojimas – pozicijos išlaikymas. Produktyvumo didinimas – efektyvesni kapitalo įdėjimai. Siūloma strateginė alternatyva ir tikslai. Pirmojo lygio rodiklių sąvadas. Strateginis žemėlapis. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-02-04
 • Strateginio valdymo analizė: didmeninė prekyba elektronikos produktais UAB "Vijurkas"

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kompanijos strateginio valdymo svarbą ir išanalizuoti UAB "Vijurkas" strateginio vystymo galimybes. Informacinių šaltinių apžvalga. Strateginis valdymas kompanijoje ir koncepcijų analizė. Kompanijos strateginės valdymo analizės procesas. Kompanijos veiklą įtakojantys veiksniai ir taikomos strategijos. Strateginio valdymo proceso struktūra. Darbo metodai ir priemonės. UAB "Vijurkas" veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "Vijurkas" strateginio valdymo analizė. UAB "Vijurkas" strateginio proceso struktūra. UAB "Vijurkas" veiklą įtakojantys veiksniai. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-05-15
 • Strateginio vystymo planas: UAB "Kvapų magija"

  Strateginio vystymo planas (strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, strateginės alternatyvos). Įvadas. Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Makroaplinkos analizė. SSGG analizė. Organizacijos strateginė analizė. "Kvapų magija" SSGG analizė. Organizacijos strateginio vystymosi krypties parinkimas. Vizija, misija, tikslai. Strateginiai tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi tikslų įgyvendinimas. Produkto portfelio matrica. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-06-07
 • Strateginis planas: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. AB "Dvarčionių keramika" veiklos aprašymas. AB "Dvarčionių keramika" esamos situacijos analizė. Makroaplinkos veiksniai ir jų poveikis tiriamosios įmonės veiklai. AB "Dvarčionių keramika" mikroaplinkos analizė. AB "Dvarčionių keramika" vidinių veiksnių analizė. SWOT analizė. AB "Dvarčionių keramika" vizija, misija ir tikslai. AB "Dvarčionių keramika" strateginiai tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-04-23
 • Strateginis planas: jaunimo organizacija "Jauna Lietuva"

  Įvadas. Jaunimo organizacija "Jauna Lietuva" ir jos misija. Situacijos analizė. Vizija ir tikslai. Prioritetai. Veiksmų planas. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-09-18
 • Strateginis planavimas: Lietuvos ir JAV kapitalo viešbučiai UAB "Centrum"

  Įvadas. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) UAB "Centrum" viešbučių tinklo strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Viešbučio aplinkos įvertinimas, tyrimas ir analizė. Organizacijos valdymo tyrimas. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas, valdymas ir kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-27
 • Strateginis planavimas: UAB "Aukso deivė"

  Įvadas. Santrauka. Summary. UAB "Aukso deivė" apibūdinimas. UAB "Aukso deivė" strateginis planas 2003 - 2007 metams. Strateginio planavimo svarba įmonėje UAB "Aukso deivė". Strateginio planavimo proceso kūrimas UAB "Aukso deivė". UAB "Aukso deivė" misija, tikslai, uždaviniai. UAB "Aukso deivė" SWOT analizė. SWOT analizės strateginiai siūlymai. UAB "Aukso deivė" strateginių alternatyvų analizė ir strategijų parinkimo etapas. UAB "Aukso deivė" verslo vienetų esminio vystymo greičio strategijų nustatymas BOSTONO KG metodu. Verslo vienetų vystymo strategijų nustatymas pagal "GENERAL ELECTRIC" metodą. UAB "Aukso deivė" atskirų veiklos sričių strategijos. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-23
 • Strateginis planavimas: UAB "Elsis PRO"

  Įvadas. UAB "Elsis PRO" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginio planavimo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo sąvoka, reikšmė ir procesas. Išorinė organizacijos aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos SSGG analizė. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Strateginio palanavimo pritaikymas UAB "Elsis PRO". UAB "Elsis PRO" vizija, misija, tikslai. UAB "Elsis PRO" išorinės aplinkos analizė. UAB "Elsis PRO" vidinės aplinkos analizė. UAB "Elsis PRO" SWOT(SSGG) analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminai ir sąvokos.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-21
 • Strateginis valdymas: medienos didmeninė prekyba UAB "Liforė"

  Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija.Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica. Išorinė aplinkos analizė. PEST analizė. PEST analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Matrica. Vidinės aplinkos analizė. Vidinių veiksniu vertinimo matrica. SSGG (SWOT) analize. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-06-15
 • Strateginių planų įvertinimas: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Darbo tikslas: remiantis literatūra ir įvairiais šaltiniais išanalizuoti AB "Utenos trikotažo" strateginio valdymo procesą. Įvertinti tobulinimo galimybes. 3 Pagrindinės sąvokos. Strateginiai valdymo sprendimai. Strateginių valdymo sprendimų samprata. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Plėtros ir vystymo kryptys 2005-2010 m. Įmonės strateginio valdymo ir planavimo įvertinimas. Šakos požymiai. Konkurencija. Išskirtinės kompetencijos. Verslo vieta. Įmonės misija, strateginė orientacija ir tikslai. Produktas. Finansai. Marketingas, pardavimų apimtys. Išorinės aplinkos analizė. SWOT analizė. Strategijos pasirinkimas, numatymas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-27
 • Sveikatos priežiūros valstybinio valdymo decentralizacija

  Įvadas. Decentralizacijos koncepcija, jos tikslai, decentralizavimo tipai. Decentralizacijos koncepcija. Decentralizacijos tikslai. Decentralizacijos problemos. Alternatyvūs sveikatos priežiūros valdymo decentralizacijos modeliai, jų reikšmė sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Sveikatos priežiūros valdymo būklė ir reforma Lietuvoje. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymas, valdymo institucijos ir jų funkcijos. Sveikatos draudimas. Ligonių kasos. Sveikatos draudimo informacinė duomenų bazė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-08
 • Tarporganizaciniai ryšiai

  Įmonių organizavimo ir valdymo kursinis darbas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimas. Organizacijos išorinė aplinka. Kam įmonės jungiasi tarporganizaciniais ryšiais. Tarporganizaciniai ryšiai. Priklausomybė nuo išteklių teorija. Bendradarbiavimo ryšiai. Populiacijos ekologija. Institicionalizmas. Tarporganizacinių ryšių tipai. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje. Bendradarbiaujančių organizacijų pavyzdžiai. UAB "Snaigė". Lex system". "Tele2" bendradarbiaus su Vilniaus universitetu mokslinių tyrimų srityje.  "airBaltic" bendradarbiavimas su "Skyways" . Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-12-27
 • Transporto įmonės valdymas: UAB "Busturas"

  Anotacija. UAB "Busturas" kūrimas. Duomenys apie UAB "Busturas" steigimą. UAB "Busturas" įvertinimas pagal įmonių tipus. UAB "Busturas" tikslų sistema ir veiklos pobūdis. UAB "Busturas" tikslų sistema. Veiklos pobūdis. UAB "Busturas" dydis ir juridinė forma. UAB "Busturas" organizacinė struktūra ir valdymo schema. Valdymo organų funkcijos ir pareigos. Išteklių vadyba. Žmoniškieji ištekliai. UAB "Busturas" turizmo agentūra. Konkurencijos analizė. SSGG analizė. Viešojo transporto organizavimas. Šiaulių miesto viešojo transporto organizavimo sistema. Viešojo transporto valdymas. Bilietų kainos ir teikiamos lengvatos. Bilietų sistemų rūšys ir tarifų tipai. Viešojo transporto eismo organizavimas. Viešojo transporto maršrutų schema. Viešojo maršrutinio transporto valdymas. Viešojo transporto socialinė paslauga. Autobusų stotis. UAB "Busturas" pardavimų valdymas. UAB "Busturas" efektyvumo rodiklių skaičiavimai. Ilgalaikis turtas. Savikaina. Rodiklių skaičiavimas. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas. Darbo našumas. Pasiūlymai UAB "Busturas" valdyme. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2007-02-19
 • Transporto įmonių ekonomika ir valdymas: baldų pervežimas UAB "Erikiukas"

  Santrauka. Projekto pristatymas. Įmonės aprašymas. Paslaugos charakteristika. Rinkos analizė. Įmonės SSGG analizė. Konkurentai. Marketingo planas. Gamybinė veikla. Kapitalo poreikis. Paslaugos technologija. Valdymas. Rizikos analizė. Priedai (10).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-09
Puslapyje rodyti po